Typowe błędy w CV

Typowe błędy w CV

 

1. Nieformalne zdjęcie. Zadbaj, aby wymagana przez potencjalnego pracodawcę fotografia na Twoim CV była formalna i estetyczna. Lepiej dodać zdjęcie z dowodu osobistego czy legitymacji, nawet niekoniecznie bardzo aktualne, niż fotografię z pewnie udanej, ale jednak imprezy ze znajomymi czy właśnie odbytej wycieczki w góry. Takie zdjęcia nie nadają się na CV.

2. Brak chronologii w zatrudnieniu / przebiegu edukacji. Zachowaj przejrzystość kolejnych stanowisk poruszając się od ostatniego miejsca zatrudnienia do tego najstarszego.

3. WIELKIE LITERY W CV. Wyjątek mogą stanowić pewne pojedyncze informacje w sformatowanym nagłówku Twojego CV jak Imię i Nazwisko. Natomiast wszelkie treści, charakterystyka obowiązków czy Twoje sukcesy nie powinny być pisane tzw. CAPS LOCKIEM.

4. Błędy w pisowni. Nie oczekuj poważnego podejścia do Twojej osoby, jeśli w jednym, często pierwszym kontakcie z rekruterem wysyłasz dokument zawierający błędy językowe czy ortograficzne. Każda darmowa przeglądarka dostępna na rynku lub program do obsługi poczty umożliwia weryfikację pisowni w języku polskim.

5. Niepoprawne dane teleadresowe. Choć może wydawać się to absurdalne, dwa razy sprawdź, czy podany przez Ciebie numer telefonu, adres email są prawidłowe. Zwróć uwagę na podanie aktualnego miejsca zamieszkania. Pozwoli to rekruterowi np. łatwiej przeszeregować Twoją kandydaturę do właściwego regionu.