Europejskie CV

Europass CV – Europejskie CV, uniwersalny dokument przepustką do pracy za granicą

Współcześnie Europa stoi przed Polakami otworem. Wiele firm zagranicznych w celu redukcji kosztów szuka kadr na wschodzie Europy, gdzie ciągle wymagania finansowe stoją na niższym poziomie. Wielu Polaków także stara się o znalezienie nowej pracy zagranicą pośród najczęstszych kierunków można wymienić Wielką Brytanię, Irlandię, Niemcy. Dzięki znajomości języków obcych można samodzielnie starać się o prace w krajach Unii, które zniosły ograniczenia dotyczące pracy dla Polaków

Europejskie CV zwane dalej Europass CV to wzór dokumentu zawierającego wszystkie potrzebne dane, których może oczekiwać zagraniczny pracodawca prowadząc rekrutacje. Dokument ten został niedawno zatwierdzony przez Komisję Europejską, co znacznie ułatwia i ujednolica kwestię dokumentów aplikacyjnych w Europie.

Pisząc CV zgodne z wymogami europejskimi musimy w nim zawrzeć informacje dotyczące znajomości języków obcych, zdobytej edukacji i doświadczenia zawodowego oraz odbytych szkoleń i posiadanych umiejętności i zdolności pozazawodowych.

Oczywiście oprócz języków obcych musimy też zamieścić informacje o swoim języku ojczystym, co może mieć znaczenie w przypadku gdy przyjedzie nam pracować w środowisku, w którym pracują już inni Polacy. Pracodawca może chcieć to wykorzystać.

Szczególnie interesujący wydaje się ostatni z punktów, w którym powinny się znaleźć informacje o umiejętnościach dotyczących np. koordynacji projektami, zarządzania ludźmi, a także portfolio artystyczne czy inne ciekawe umiejętności. Tutaj również może znaleźć się informacja o prawie jazdy czy niepełnosprawności.
Oczywiście najlepiej jeżeli CV zostanie napisane w języku pracodawcy, który rekrutuje, dlatego warto upewnić się przed wysłaniem, że takie CV jest poprawne. Lepiej jest oddać CV w uniwersalnym języku angielskim w pełni poprawne, niż pełne błędów CV w języku macierzystym firmy.

Taki dokument możesz stworzyć na stronie Europass, proces jest znacznie uproszczony: https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae